Het Weeshuistheater

Het Weeshuistheater maakt crossover of multidisciplinaire theaterproducties (in de breedste zin van het woord) met als doel mens, maatschappij en kunst te verbinden. We streven naar kruisbestuiving en verbinding tussen diverse doelgroepen, professionals en amateurs en de verschillende kunstdisciplines.
                                                                                       
Binnen de producties werken we met actuele maatschappelijke thema´s, waarbinnen we de menselijke aspecten bloot leggen, om zo deze thema´s zichtbaar en bespreekbaar te maken.foto weeshuis café

Vanuit het Weeshuistheater zoeken we samenwerking met organisaties en individuen. We zijn onafhankelijk, open en gastvrij. Ons doel is ontmoetingen te stimuleren, hokjes te doorbreken en bij te dragen aan de ontplooiing van doelgroepen en nieuw talent.

Het Weeshuiscafé

WEESHUISSTRAAT 8A, 3311SZ, DORDRECHT